Therapeuten Stottercentrum Utrecht

Irma Uijterlinde

 

Ik ben Irma Uijterlinde, afgestudeerd als logopedist in 1986 en werkzaam geweest in verschillende logopedische settingen. Sinds 2010 ben ik stottertherapeut en lid van de Vereniging Stottercentra Nederland (VSN). Na 11 jaar in onze praktijk voor logopedie en stottertherapie in Noord-Holland verheugde ik mij op een nieuwe uitdaging en heb ik Stottercentrum Utrecht opgericht. Mijn wens is een plek te creëren waar aandacht is voor de mens die stottert. Een plaats waar met kennis en kunde gewerkt wordt.
In de stottertherapie ga ik samen met degene die stottert en zijn of haar omgeving op zoek naar een zo vloeiend mogelijke manier van spreken. Zelfontplooiing en ontmoeting - naast transparantie en realiteitszin - vormen de basis van het therapieproces.

Naast stottertherapie geef ik ook cursussen voor collega-logopedisten zoals de training in het Lidcombe Programma voor jonge stotterende kinderen. 

Irma Uijterlinde

Stottertherapeut, logopedist en Lidcombe trainer 


Else Rozema 

 

Graag begeleid ik mensen die stotteren, van alle leeftijden. Elke leeftijd brengt weer iets anders met zich mee en dat vind ik boeiend. Inmiddels heb ik 15 jaar ervaring als logopedist-stottertherapeut  opgedaan in Zoetermeer en Gouda tussen 1994 en nu.

Daarnaast heb ik ook ervaring opgedaan in een allround praktijk in de Beverwaard (Rotterdam) en in Speciaal Basisonderwijs (Enschede en Gorinchem).

 

Wat me zo trekt in het werken met mensen die stotteren is dat alles aan bod komt: zowel de gehele ontwikkeling van het kind,  de spraak-taalontwikkeling, het contact tussen ouder en kind en het  het sociaal-emotionele deel bij kinderen en de interactie tussen de gezinsleden. En bij volwassenen hoe ze in het leven staan met hun stotteren en vooral hoe ze daar beter hun weg in kunnen vinden, daar waar het stotteren hen beperkt in wie ze willen zijn.

 

Begeleiding kan in de vorm van individuele therapie, wat het meest voorkomt en groepstherapie kan daarop een waardevolle aanvulling zijn. Dit blijkt keer op keer wanneer ik betrokken ben bij een groepstherapie. Deze kan plaatsvinden in een wekelijkse / maandelijkse vorm bij het Stottercentrum, maar er zijn ook landelijke groepstherapieën die bijvoorbeeld meer gericht zijn op de angst  van volwassenen die bij het stotteren aanwezig is, of juist gericht op het toepassen van spreektechnieken.

Met de expertise van Irma en mij samen bundelen we onze krachten en ervaring en hopen we daarin voor de mensen die stotteren en hun omgeving tot ondersteuning te kunnen zijn.

 

Ik vind het een mooi vak om samen met de mensen die stotteren, of samen met collega’s te zoeken naar de weg, hoe dit kind, deze volwassene de weg vindt hoe om te gaan met zijn/haar stotteren en daardoor ook de vermindering van het stotteren zelf.

 

Else Rozema

Stottertherapeut en logopedist 


Lid van NVLF, NVST & VSN