Heeft u klachten?

Als cliënt of als ouder van een kind dat bij ons in behandeling is, kunt u een klacht hebben over de logopedist of de logopedische behandeling. Welke stappen kunt u dan ondernemen en waar kunt u met uw klacht terecht?

De Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) heeft een folder gemaakt waarin staat uitgelegd welke mogelijkheden er zijn. Download flyer (pdf)

Lid van NVLF, NVST & VSN