Cursussen

Al jaren geven wij cursussen, met veel plezier. Soms verbonden aan een Hogeschool, soms in eigen beheer en op meerdere plaatsen in het land. Die cursussen zijn veelal gericht geweest op stotteren en stottertherapie, maar ook cursussen en workshops gericht op jouw persoonlijke ontwikkeling als therapeut. Je kunt ons kennen van de ‘klassiekers’ Stotteren bij jonge kinderen’ en het Lidcombe Programma.

 

Op deze pagina vindt u:

- het cursusaanbod

- visie van MenS

- therapeuten aangesloten bij MenS

 

 

Het cursusaanbod:

 

Hieronder vindt u de cursussen waarvan de data voor 2016 bekend zijn en die geaccrediteerd zijn en/of waarvoor accreditatie wordt aangevraagd. Klik op de cursus voor meer informatie.

 

1 - Stotteren bij kinderen in de basisschoolleeftijd 

2 - Stotteren bij adolescenten en volwassenen           

3 - Therapeutschap         

4 - Authentiek zijn voor hulpverleners en coaches: “ik en de ander”  

5 - Lidcombe Programma - Voor jonge stotterende kinderen van 3 – 6 jaar 

6 - Lidcombe opfrisdagen - Voor in Lidcombe geoefende therapeuten 

7 - Ouderbegeleiding/ouderparticipatie - Hoe begeleid je ouders bij de logopedische behandeling van je kind? 

8 - Speech Motor Training - Oraalmotorische vaardigheden vergroten om spreken te vergemakkelijken 

9 - Stotteren en spraak-taal(ontwikkelings)problemen 

10 - Anders kijken naar onvloeiend spreken, SI en stotteren

           

Cursussen waarvan de data nog gepland moet worden:

 

1 - Stotteren en stottertherapie bij jonge kinderen - Naast inhoud van de therapie is er ruime aandacht voor jouw rol als therapeut in het proces  

2 - Logopedisch onderzoek bij stotteren -  Een goede start, met een integratieve kijk, is het halve werk.  

3 - Opfrisdag(en)  Stottertherapie - Voor  logopedisten en logopedist-stottertherapeuten die behoefte hebben aan een frisse kijk, sparren met anderen en op de hoogte willen worden gehouden van de nieuwste ontwikkelingen op stottergebied. 

4 - Inspiratieavonden - Voor logopedisten, logopedist-stottertherapeuten en anderen die samen willen inspireren.     

 

 

Op de website www.stottercentra.nl vind je dit overzicht ook. Daar kun je ook nog meer informatie vinden over de cursussen door op  ‘lees meer’ te klikken. Voor aanmelding of gerichte vragen m.b.t. een cursus, kijk ook onder ‘lees meer’.

 

Cursusbureau MenS 

 

MenS    -      Meesterschap en Stottertherapie

Ons cursusbureau heeft een nieuw jasje gekregen met een frisse ‘look’ en een nieuwe naam, waardoor we uniformiteit uitstralen, goed vindbaar zijn en voldoen aan alle kwaliteitseisen en richtlijnen. De docenten werken allen vanuit dezelfde visie, welke je hieronder kunt lezen. Wij streven naar kwaliteit en meesterschap op het hoogste niveau.

 

Heel graag biedt MenS  jullie  een plek waar we je kennis en ervaring op gebied van stotteren en therapeutschap verder aanvullen en verdiepen. Ons cursusprogramma is er voor zowel logopedisten die nog niet zoveel met stotteren doen als voor logopedist-stottertherapeuten die al langer met stotteren werken.

 

Naast cursussen bieden we ook een plek om dat wat je tegenkomt in je vak met elkaar te delen, en daarvan te groeien. Inspiratieavonden en terugkomdagen zijn onderdeel van ons aanbod.

We zien er naar uit je te mogen verwelkomen in 2016 en onze bijdrage te mogen leveren aan een belangrijke ontwikkeling in therapeutschap in de gezondheidszorg.

 

Je kunt ons altijd bellen of mailen voor informatie of persoonlijk advies.

 

Lees onze visie en ons cursusaanbod. Kijk regelmatig  op deze site, want hier worden steeds nieuwe cursusdata aangekondigd.

Al onze cursussen zijn of worden geaccrediteerd. Je vindt ons cursusoverzicht onderaan deze pagina.

 

 

Visie MenS:

Meesterschap en Stottertherapie

 

'Hij die meester is, dient ook leerling te blijven'

ITIP

 

MenS is een cursusorganisatie voor de logopedist en de logopedist-stottertherapeut die zich persoonlijk en professioneel wil ontwikkelen in het werken met stotterende cliënten.

Het doel van MenS is een bijdrage te leveren aan een belangrijke ontwikkeling in de gezondheidszorg: therapeutschap. MenS staat voor het bouwen aan gezonde therapie voor cliënt én therapeut binnen de kaders van de hedendaagse gezondheidszorg.  Dit betekent dat de cliënt zijn doelen bereikt, terwijl de therapeut haar glans behoudt; haar creativiteit, haar speelruimte en spontaniteit.

Het aanbod van MenS is er op gericht om binnen een goede cliënt-therapeut-relatie doelgericht (SMART) te werken volgens de Richtlijn Stotteren én tegelijkertijd afgestemd te zijn op de persoonlijke wensen, mogelijkheden, waarden en normen van ieder mens.

MenS biedt een keur aan cursussen waarin je verdieping verwerft in lichaamsgerichte, psychologische en methodische handelingen en technieken door middel van het overdragen van kennis, het oefenen van vaardigheden en het ervaren van emoties, lichaamsreacties en vrije gedachten.  Dit wordt gecombineerd met jouw kennis, kwaliteiten, ervaring en waarden, waardoor je geïnspireerd wordt en waardoor nieuwe inzichten en mogelijkheden ontstaan voor jouw therapeutische interventie.

Meesterschap kenmerkt zich door verrijking en verdieping van jouw therapeutschap. 

 

Vele wegen kent het leven, maar van al

die wegen is er een die jij te gaan hebt.

Die is voor jou, die ene slechts.

En of je wilt of niet, die weg heb je te gaan.

De keuze is dus niet de weg, want die koos jou.

De keuze is de wijze, hoe die weg te gaan.

Met onwil om de kuilen en de stenen,

Met verzet omdat de zon een weg die

door ravijnen gaat, haast niet bereiken kan.

Of met de wil om aan het einde van die

weg milder te zijn en wijzer, dan aan het begin.

De weg koos jou, kies jij ook hem?

 

Hans Stolp

(naar Dag Hammerskjöld)

 

Therapeuten verbonden aan MenS: 

Jacqueline van den Eerenbeemt

Gitte Hartjesveld

Caroline Nater-Berkeljon

Irma Uijterlinde

Marion Weijts

Liesbeth van Wijngaarden

 

 

 

Lid van NVLF, NVST & VSN