Speech Motor Training

Oraalmotorische vaardigheden vergroten om spreken te vergemakkelijken

 

Docent:

Caroline Nater

 

Data: 

Klik hier voor de agenda.

 

Plaats:

Leiden/Oegstgeest

 

Inhoud:

Een onderdeel van stottertherapie is Speech Motor Training. Deze training is ook opgenomen in de richtlijn stotteren. De meest bekende vorm van SMT is de OMAT (Oral-Motor Assessment and Training). Het instrument OMAT is breder inzetbaar dan de stottertherapie. SMT is een vaardigheidstraining gericht op het creëren van een stabiel oraal motorisch systeem waardoor de timing en de coördinatie van spraakbewegingen systematisch worden getraind. Bij de training wordt gebruik gemaakt van zowel nonsens als betekenisvolle uitingen op syllabe-, woord- en zinsniveau. 

In de tweedaagse cursus SMT wordt aandacht besteed aan de diagnostiek en behandeling van oraal motorische vaardigheden volgens de OMAT. Er wordt er gekeken naar in stand houdende factoren, hoe deze factoren aan te kunnen pakken. En we behandelen hoe we vanuit de zintuiglijke informatieverwerking (SI) kunnen kijken naar de oraal motorische vaardigheid en de training daarvan.

 

Meer weten? Neem dan contact met ons op!

Lid van NVLF, NVST & VSN